Tuż po - pokaz pracy warsztatowej

Lublin

18.11.2010, 18:30, 20:30 - Sala Czarna

Nowopowstała grupa teatralna składająca się z osób mających różnorodne doświadczenia teatralno-muzyczne. W pracy sięga do form tradycyjnego teatru dramatycznego, poszerzając widzenie sztuki teatralnej o eksperymentalne używanie głosu i ciała. Spektakl, który można będzie zobaczyć podczas „Kontestacji” jest roboczą wersją spektaklu pt. „Królowa” według tekstów dramaturgów XIX-wiecznych (m.in. Strindberga i O’Neila), w którym twórcy starają się zmierzyć z tematyką ludzkiego cierpienia.

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin