Teatr WAK

„52”

„52” jest spektaklem, który został przygotowany przez Daniela Chlibiuka na egzamin dyplomowy ze specjalizacji teatralnej w ramach studiów na kierunku Pedagogika o specjalności Animator i Menedżer Kultury. Premierowy występ odbył się w maju 2011 roku.

W celu zapewnienia sobie godnych warunków życia współczesny człowiek jest w stanie pracować w różnych, również nie do końca zgodnych ze swoimi zainteresowaniami, zawodach. Im mniejsza zgodność pomiędzy pasjami i wykonywaną pracą, tym silniejszych sposobów na odreagowanie codziennej walki z samym sobą potrzebuje. Sięga po używki, które pomagają mu poczuć maksymalną swobodę. Wtedy też przypomina sobie o ideach i wartościach, które w rachunku ekonomicznym znajdują się poniżej progu opłacalności. Tych, którymi mógłby się kierować, gdyby nie musiał zabiegać o dobra materialne.

Historia ta opowiedziana jest przez kilka sytuacji, w jakich znajduje się dwóch bohaterów posługujących się fragmentami tekstów „Czekając na Godota” S. Becketa i „Uczty” Platona.

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin