Teatr Panopticum MDK „Pod Akacją” - „Anatomia sukcesu” / ,,Ojcze nasz”

"Anatomia sukcesu"

Teatr Panopticum - Anatomia sukcesu

Spektakl jest próbą wejrzenia w mechanizmy rządzące dzisiejszym światem biznesu. Współczesna korporacja i panujące w niej zależności służbowe zostały ukazane z perspektywy młodego człowieka, który stara się o przyjęcie w jej szeregi. Już na samym początku okazuje się, że jeśli chce coś osiągnąć, wspiąć się na kolejny szczebel kariery, musi zaprzedać całego siebie ludziom, dla których naczelną wartością jest zysk.

Problemy współczesnego świata biznesu ukazane są w spektaklu w sposób symboliczny. Prostota formy, brak dialogów oraz oszczędna gra aktorska pozwalają widzowi skupić całą uwagę na przekazie ideowym.

Inspiracją dla reżysera była książka "Korporacja" Joela Bakana oraz film pod tym samym tytułem powstały na podstawie tej książki – reż. Jennifer Abbot, Mark Achbar.

  • scenariusz i reżyseria: Adrian Krać
  • wykonawcy: Agata Bartłomiejczyk, Kacper Kędrak, Adrian Krać, Michał Śliwa

Premiera odbyła się 6 czerwca w Noc Kultury w MDK "Pod Akacją".

"Ojcze Nasz"

Teatr Panopticum - Ojcze Nasz

Spektakl podejmuje problemy relacji rodzinnych głównie na płaszczyźnie ojciec-syn oraz analizuje współczesną sytuację związaną z emigracją zarobkową. Podjęty problem nasuwa pytanie: na ile rodzina jako wartość nadrzędna decyduje o konkretnych wyborach, powściąga egocentryzm, organizuje czas, kształtuje postawy, podporządkowuje cele, zadania i marzenia, a na ile jest jedynie odziedziczonym przez nas w spadku reliktem przeszłości, bezrefleksyjnie konserwowanym.

Teatralną rzeczywistość nowego przedstawienia "Ojcze Nasz" przenikają różne konwencje sceniczne, tak iż gra aktorów, pozornie realistyczna, nabiera wymiaru metaforycznego, dodatkowo wzmocniona muzyką Piotra Tesarowicza. Twórcy spektaklu operują dość mocnymi środkami wyrazu i wieloznacznością rozwiązań sytuacyjnych. W konsekwencji powstałe obrazy sprawiają,że spektakl znacznie się różni w swojej estetyce teatralnej od dotychczasowych realizacji kojarzonych z Teatrem Panopticum.

  • scenariusz: Mieczysław Wojtas w oparciu o teksty Artura Pałygi, Magdy Fertacz i Ewy Lipskiej
  • reżyseia: Mieczysław Wojtas
  • muzyka: Piotr Tesarowicz
  • występują: Michał Jóźwik, Małgorzata Saniak, Tomasz Stefanowicz, Aleksandra Cygan, Łukasz Ściuk, Katarzyna Szczodrowska, Filip Janicki, Joanna Kleparska, Bartosz Spust, Anna Skawińska, Aleksandra Kwiecień, Szymon Marciniak

Wszystkie dostępne informacje oraz zdjęcia ze spektaklu są zamieszczone na www.panopticum.pl

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin