Pracownia Intermedialna KUL Kulturoznawstwo - „Il futurismo” (performance)

Lublin

20.11.2010, 19:15 - Foyer

Spektakl „Il Futurismo” zapoczątkował, jak sama nazwa wskazuje, kierunek w sztuce - futuryzm. Jednak istotą całego spektaklu nie jest etap tworzenia się tego kierunku, lecz spór pomiędzy tym, czy futuryzm jako kierunek w sztuce wprowadził coś nowego, bądź czy jest on tylko biernym wynikiem tworzonych manifestów, powstających w olbrzymich ilościach. Dlatego głównym elementem pojawiającym się w całości jest kartka papieru, która symbolizuje zapiski myśli futurystycznych (manifestów). Z pierwszego punktu widzenia, interpretacja przejawia się jako etap tworzenia się futuryzmu. Bo właśnie z tego rozwoju i ukazaniu istoty tej sztuki wysuwa się wniosek końcowy załamujący ideologię futuryzmu. Popęd, dynamika, przemijanie oraz wiara w przyszłość i nową technologię napędzają całość akcji. Pokaz powstał pod okiem profesor Anny Kawalec.

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin