Magazyn Prób Bezpsa - „Eros, czyli pożądanie porządku albo porządek pożądania”

Magazyn Prb Bezpsa - Eros

Magazyn Prób Bezpsa powstał w 2004 roku przy wsparciu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Fundacji Kultury „Yakiza”. Grupę tworzą ludzie różnych profesji i środowisk, a także różnego wieku. Magazyn realizuje działania w obrębie szeroko rozumianego teatru (także teatru tańca, , pantomimy).

Zainteresowanie grupy Platońską „Ucztą”, zaowocowało powstaniem najnowszego spektaklu - „Eros”, które pokazuje, że grupa idzie w kierunku „teatru filozoficznego” (cokolwiek miałoby to znaczyć). Filozoficzność nie musi przy tym oznaczać powagi i naprzykrzającego się pouczania. Bliżej jej do śmiechu i ironii. Medium filozofii jest radość, błazenada i poczucie nieusuwalności głupoty, kryjącej się we wszelkiej „ludzkiej mądrości”.

„Uczta” Platona przedstawia przyjęcie („sympozjon”) w domu poety Agatona. Są na nim różne znakomitości ówczesnych Aten. Pijąc i jedząc, postanawiają mówić o bogu miłości i przyjaźni – Erosie. Ustalają w tym celu kolejność wystąpień. Każdy z uczestników biesiady przedstawia inną teorię Erosa.

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin