Korbus/Połynko - „Koncert Audiowizualny”

"Poezja Audiovizualna" – Paweł Korbus, Maciej Połynko

Nojsy, fuzje, konfuzje. Zapętlenia, powtórzenia, nałożenia. Obrazy snu i obrazy przebudzenia. Jak się czujesz? – Nie wiem. Świat ponowoczesny, synkretyczny. Poezja wobec oddzielenia duszy od ciała, rozumu od uczuć, sacrum od profanum. Z człowieka dla człowieka na żywo. Obrazy, słowa i muzyka. Dużo improwizacji. Nasłuchiwanie, wpatrywanie, kooperacja.

Paweł Korbus – artysta wizualny, aktor, performer, scenograf. Związany ze Stowarzyszeniem Teatralnym CHOREA.

Maciej Połynko – muzyk, aktor, reżyser teatralny. Związany z Teatrem Bocznym.

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin