Kolektyw Artystyczny Furu

Kolektyw Artystyczny Furu

Kolektyw Artystyczny FURU zawiązał się w marcu 2010 z inicjatywy Barbary Songin. Tworzą go niezależni artyści różnych dziedzin sztuki. Ich działania opierają się na szeroko rozumianym pograniczu muzyki, tańca, teatru, cyrku i sztuk plastycznych.

„Księżyc, księżyc umieranie – sekwencje improwizowane”

"Furu - "Księżyc,

W spektaklu improwizacja ruchowa i muzyczna jest jedyną metodą tworzenia. Widz jest jej dyrygentem — dzięki gwizdkowi, który otrzymuje na początku, posiada możliwość wpływania na to, co wydarza się na scenie. Tytuł – „Księżyc księżyc umieranie” – to pejoratywne określenie nadmiernego natchnienia/przeżywania tańca. Objawia się przesadzonymi gestami, z kultowym już wzniesieniem prawej ręki w stronę księżyca i pozostawieniem lewej na sercu lub na czole. Spektakl ironizuje wokół tego tematu i eksploatuje możliwości ruchu ciała w przestrzeni.

Pomysł, realizacja, improwizacja ruchowa: Nela Mitukiewicz / Małgorzata Rostkowska / Basia Songin

Improwizacja muzyczna: Marcin Drabik / Łukasz Owczynnikow

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin