Idea Festiwalu

Po raz pierwszy Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje” odbył się w 2005 roku. Kontestacje dojrzewały i rozwijały się w ciągu czternastu lat swojego istnienia w lubelskiej przestrzeni artystycznej.

Festiwal nie posiadał nigdy formy konkursowej – to raczej spotkania mające na celu zainteresowanie teatrem szerszej publiczności akademickiej i nie tylko. Nieprzekonanych przyciągać ma nazwa stanowiąca jednocześnie swego rodzaju ideę programową- „Kontestacje”, a więc krytyczne spojrzenie na zastaną rzeczywistość, sprzeciw, a wręcz bunt wobec ogólnie przyjętych norm i wartości, ukazanie teatru jako medium mogącego ten bunt wyrazić najpełniej.

Nazwa "Kontestacje" jest odzwierciedleniem działalności teatrów niezależnych, sprzeciwiających się zastanym schematom funkcjonowania rzeczywistości i konformizmowi. Skierowany jest do ludzi niezależnych, poszukujących własnej drogi, krytycznych wobec powszechnych wartości. Celem festiwalu jest przede wszystkim aktywizacja środowisk studenckich i budzenie zainteresowania teatrem. Festiwal zdobył sobie wierną publiczność i z roku na rok staje się wydarzeniem coraz ważniejszym. Daje doskonałe pole do dyskusji nad znaczeniem teatru alternatywnego, którego Lublin jest ważnym ośrodkiem już od lat 70-tych. Festiwal gromadzi teatry działające w polskich środowiskach akademickich i nawiązuje do tradycji ruchu teatralnego w "Chatce Żaka" z przełomu lat 70/80 oraz festiwalu "Studencka Wiosna Teatralna".

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin