Dominik Złotkowski

Aktor, performer, animator kultury, nauczyciel akademicki.

„Santo Subito”

Występ w ramach Sceny Performance.

Dominik Złotkowski jako Super Es

Praca ta stawia pytanie o sens istnienia autorytetów, czy są nam potrzebne, jeśli tak, to czy można je poddać krytyce, zdekonstruować mit bohatera, który jest takim samym człowiekiem jak my. A jeśli się ściągnie z cokołu owego bohatera, to czy można zastąpić go innym bohaterem? Jakim? Kto może nim zostać?

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin