Dominik Złotkowski - „Puszka Pandory” (performance)

Dominik Złotkowski

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W latach 1995- 1999 aktor nowosolskiego Teatru Terminus A Quo.

Od 2000 roku pokazy sztuki performance, akcji ulicznej, happening.

Animator kultury (m. in. ogólnopolskie festiwale sztuki performance).

W latach 2001 – 2003 pokaz „dzieł” w ramach grupy artystycznej C.H.U.K. (Centrum Hamowania Uderzeń Kultury).

Od 2002 roku aktor poznańskiego Teatru Usta Usta.

2003 – 2007 roku nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim (laboratorium z teatru i sztuk performatywnych).

Od 2005 roku współpraca z katowicką grupą artystyczną Suka Off.

Od 2007 roku współpraca z poznańskim Teatrem Ósmego Dnia.

Opis do performance „Puszka Pandory” – nie chciałbym dawać żadnych wskazówek jak odczytywać daną akcję.
Wolę zostawić widzowi swobodę do interpretacji.

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin