Chance Theatre

Spektakl w ramach Sceny Monodramu.

Chance Theatre - "Jeppe"

Marcin Zarzeczny to zawodowy aktor. Występował m.in. w spektaklach Teatru na Woli, Sceny In Vitro, Teatru Polskiego ze Szczecina. Ewa Kaleta natomiast to laureatka warsztatów reżyserskich "Monologi" Krystiana Lupy.

„Jeppe”

Spektakl w ramach Sceny Monodramu.

Marcin Zarzeczny jako Jeppe

Inspiracją monodramu „Jeppe” był film Larsa von Triera „Idioci”. Opowiada historię członka zbuntowanej grupy ludzi, którzy symulując choroby psychiczne pozwalali sobie na przekraczanie norm społecznych. Grupa rozpadła się, ale Jeppe pozostał wierny jej ideom. Powrót do rzeczywistości oznaczałby dla niego utratę pozornej, bo uzależnionej od łamania konwenansów wolności. Smutek i osamotnienie to cena jaką płaci za usprawiedliwiającą brak logiki wolność. Bohaterowi pozostają tylko emocje, jedyne prawo rządzące jego światem. Pobyt w pokoju Jeppe to możliwość zmierzenia się z traumatycznymi przeżyciami, zazwyczaj spychanymi w podświadomość albo rozpamiętywanymi samotnie. Widz jako świadek tych rozważań, musi zastanowić się czym jest tak zwana normalność, która definiuje obłęd.

Pobyt w pokoju Jeppe to nie tylko okazja do uczestnictwa w chaotycznych wspomnieniach, ale i możliwość zmierzenia się z traumatycznymi przeżyciami, które zazwyczaj są spychane w podświadomość albo rozpamiętywane samotnie w czterech ścianach. Właśnie dlatego widz, świadek tych rozważań, musi zastanowić się, czym jest tak zwana normalność, która definiuje obłęd. 

tekst i reżyseria: Ewa Kaleta, Marcin Zarzeczny
Jeppe: Marcin Zarzeczny

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin