Audiostacja. Falenica - koncert

Warszawa

20.11.2010, 20:15 - Scena Ad Hoc

Audistacja. Falenica

Projekt Audiostacja. Falenica to koncert-słuchowisko, który jest wynikiem współpracy muzycznej artystek ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury z dziewczętami z zakładu poprawczego. Udział w wydarzeniu bierze również francuski raper Kohndo. Projekt ma na celu resocjalizację, poprzez wprowadzanie we wszystkie dziedziny życia, w tym i sztukę. Udziela głosu osobom, które są go w jakiś sposób pozbawione – otwiera dla nich świat mediów i sprawia, że mogą zostać wysłuchane.

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin